Bodtip

Tongkat Ali: Det naturlige kosttilskuddet som kan øke testosteronnivået.

Er du på utkikk etter et supplement som kan øke testosteronnivået? Da kan Tongkat Ali være et supplement du bør vurdere. I denne artikkelen skal vi i Bodtip forklare hva Tongkat Ali og testosteron er. Videre skal vi undersøke hva forskningen sier om TA og hvorvidt den har en effekt på testosteronnivåer, seksuell helse og kognitiv funksjon. Til slutt skal vi diskutere ulike vurderinger man bør ta, før man eventuelt starter å bruke dette kosttilskuddet.
Tongkat Ali i ulike former som røtter, blader og pulver på et trebord.

Innhold

Hva er Tongkat Ali?

Tongkat Ali (Eurycoma longifolia), også kjent som longjack, er en plante med opprinnelse fra Sørøst-Asia. Ekstrakt fra røttene har vært brukt i asiatisk tradisjonell medisin i århundrer, blant annet til behandling av seksuell dysfunksjon, malaria feber, høyt blodtrykk og lave energinivåer (Shaheed Ur Rehman et al., 2016). I Vesten har TA blitt et populært kosttilskudd det siste tiåret og er for tiden mye diskutert på sosiale medier. Årsaken til dette skyldes spesielt dens påståtte effekter på testosteronnivåer, energinivåer og seksuell helse. TA er også en populær ingrediens i ulike naturlige testosteron-kosttilskudd, også kjent som "testoboostere" innenfor bodybuilding og fitness-industrien. 

Det er et økende antall studier tilgjengelig på internett i dag. Flere av studiene på mennesker fokuserer hovedsakelig på dens effekt på hormonell helse, seksuell helse, fruktbarhet og atletisk ytelse. Noen av disse studiene på mennesker har vist lovende resultater, men det er riktignok store mengder misledende informasjon på internett, der motivet er å overbevise deg til å kjøpe et produkt. Det behøves fortsatt mer forskning om effekt, langtidsvirkninger og sikkerhet på mennesker.

Tongkat Ali inneholder rundt 84 bioaktive forbindelser som gir dens potensielle helsemessige fordeler (Lee Suan Chua et al., 2011). Noen av de viktigste forbindelsene er quassinoider, alkaloider og flavonoider. Kombinasjonen av disse forbindelsene fungerer blant annet som antiinflammatoriske og antioksiderende for kroppen.

Tongkat Ali og testosteron

Noen studier har vist lovende resultater som indikerer at TA kan bidra til økt utskillelse av testosteron uten alvorlige bivirkninger. I et studie fra 2013 utført av Talbott et al., ønsket forskere å undersøke hvordan TA påvirket stresshormoner og humørtilstanden blant moderat stressede personer. Studiet besto av totalt 63 deltakere, derav 32 menn og 31 kvinner, mellom alderen 35 til 65 år. Deltakerne ble tilfeldig delt inn i to grupper; en TA-gruppe og en placebogruppe. TA-gruppen tok 200mg TA i fire uker, og tok placebo i fire uker. Resultatene viste en 37% økning i testosteronnivåer blant individene i TA-gruppen, mens placebogruppen opplevde ingen betydelige forbedringer (Shawn M. Talbott et al., 2013). Studiet var randomisert, dobbeltblind og placebokontrollert, og ble publisert i "Journal of the International Society of Sports Nutrition". Det er viktig å nevne at en av forskerne i studiet mottok midler til forskningen fra selskapet Biotropics Malaysia.

De nøyaktige mekanismene bak effekten av Tongkat Ali er ikke kjent ennå. Det antas at årsaken skyldes den mulige egenskap til å øke utskillelsen av fritt testosteron fra transportproteinet SHBG. SHBG er et protein som produseres i leveren og transporterer testosteron i blodet. Når et SHBG-protein binder til testosteron, er den per definisjon biologisk inaktiv, og vevet i kroppen kan ikke bruke det til ulike biologiske funksjoner.

Distinksjonen mellom testosteron og fritt testosteron er derfor viktig å bemerke seg. Fritt testosteron er hva kroppen bruker, og testosteron er hva kroppen har tilgjengelig. Du kan derfor ha høye totale nivåer av testosteron, men samtidig ha høye nivåer av SHBG, og dermed ha lave nivåer av fritt testosteron. Med andre ord, selv om du har høye totale nivåer av testosteron, er det ikke en selvfølge at kroppen faktisk klarer å ta det i bruk. Det er som å ha et varehus fullt av mat, men ingen måte å få det distribuert ut fra bygget.

Les også:
Hva er testosteron?

Hvilken rolle har testosteron for ulike kroppslige funksjoner. Hva kan jeg gjøre for å øke testosteronnivåene?

Les også:
Hva er testosteron?

Hvilken rolle har testosteron for ulike kroppslige funksjoner. Hva kan jeg gjøre for å øke testosteronnivåene?

Tongkat Ali og kognitiv funksjon

Tongkat Ali har også vist seg å ha nevrobeskyttende effekter og kan derfor forbedre kognitiv funksjon, hukommelse og fokus. I samme studiet utført av Talbott et al., viste resultatene fra TA-gruppen en reduksjon i stresshormonet kortisol (-16%), anspenthet (-11%), sinne (-12%) og forvirring (-15%). Høye nivåer av kortisol er blant annet forbundet med angst og dårlig søvnkvalitet. Årsaken til hvorfor TA bidrar til å redusere nivåene av kortisol i blodet, skyldes antageligvis dens adaptogene egenskaper. Adaptogener er metabolske regulatorer, eller en substans, som gjør det lettere for kroppen å takle stress (Shawn M. Talbott et al., 2013).

Tongkat Ali og seksuell helse

Tongkat Ali er kjent for dens potensielle evne til å forbedre seksuell helse. I et 12 ukers studie fra 2012, ble 109 menn mellom alderen 30-55 delt inn i to grupper. Den ene gruppen tok 300 mg TA vannekstrakt og den andre placebo. Resultatene fra TA-gruppen viste en høyere score på den såkalte "International Index of Erectile Function", hvilket betyr at de opplevde forbedret ereksjonsfunksjon. TA-gruppen opplevde også en 14% økning i libido, 44.4% økning i sædmotilitet og 18.2% økning i sædvolum. Studiet var randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert og pararrelgruppe (Ismail et al., 2012).

I en metaanalyse fra 2015, undersøkte forskere randomiserte og placebokontrollerte studier om TA og ereksjonsfunksjon. Resultatene viste ingen signifikant effekt på ereksjonsfunksjon (Leisegang et al., 2022).

Hva du bør tenke på før du starter med Tongkat Ali

Tongkat Ali er ikke godkjent av myndighetene til medisinsk behandling av hormonell ubalanse. Før man eventuelt starter med kosttilskuddet, bør man konsultere med fastlegen, spesielt dersom du har en medisinsk tilstand eller tar medisiner. Det er fortsatt begrenset med forskning om langtidsvirkninger og sikkerhet. Majoriteten av forskningsgrunnlaget i dag baserer seg på dyr, men studier på mennesker har vist lovende resultater.

I studiene måles effekten av Tongkat Ali basert på økning eller reduksjon i verdiene av SHBG, fritt testosteron og totale testosteronnivåer. Blodprøvene tas før inntak av kosttilskuddet for å etablere grunnivåene, ofte omtalt som "baselines-values" på engelsk. Resultatene sammenlignes deretter med en senere blodprøve. Fra en konsumers perspektiv gir det mening å følge samme instruks, for å ikke kaste bort tid og penger på et kosttilskudd som ikke har en virkning for deg. Dersom man opplever bivirkninger kan informasjonen fra blodprøven være verdifull informasjon for din fastlege.

Det er også forskning som tilsier at effekten av TA vil variere basert på din nåværende fysiologiske tilstand. Det betyr at dersom du er et friskt og trent individ, kan sannsynligheten være mindre for at TA har særlig effekt. På den andre siden av spektret, indikerer forskningen at det kan være spesielt fordelaktig for individer med suboptimale testosteronnivåer grunnet vektnedgang, høye nivåer av SHBG, middelaldrende individer som lider av stress eller depresjon, og atleter som er i risiko for overtrening (Chee Keong Chen et al., 2014).

I et studie fra 2014 undersøkte forskere hvordan TA påvirket eldre individer mellom 57-72 år. Studiet besto av totalt 25 personer, hvorav 13 menn og 12 kvinner, og doseringen var på 400 mg i 5 uker. Resultatene fra mennene viste 15.1% økning i totale testosteronnivåer, 61% økning i fritt testosteron og 16.6% økning i grepsstyrke (Henkel et al., 2014).

Tongkat Ali kan inneholde kvikksølv. I et studie fra 2010 ble over 100 forskjellige produkter av Tongkat Ali analysert for kvikksølv. 36 av 100 produkter inneholdt over den tillate mengden av kvikksølv og møtte derfor ikke kvalitetskravene (Bhat & Karim, 2010). Kvaliteten av Tongkat Ali kan fastsettes basert på konsentrasjonen av såkalte "eurycomanone". Dette er viktig å bemerke seg, da ikke alle produkter på markedet imøtekommer dette kravet. I en metaanalyse fra 2022 ble det dokumentert at blant 41 kommersielle produkter, inneholdt kun 24 produkter «eurycomanone». Blant de 24 produktene inneholdt 11 den anbefalte mengden, og 9 inneholdt over den anbefalte mengden. Noen produkter inneholdt ikke «eurycomanone» i det hele tatt (Leisegang et al., 2022).

Dosering og bivirkninger

Standard dosering av TA er på 100-600 mg daglig (Holmer & Woznik, 2023). Det er få eller ingen rapporterte bivirkninger av en slik dosering. I et studie fra 2014 hadde en dosering på 400 mg i 6 uker ingen giftige virkninger på leveren og nyrene. Mindre bivirkninger som kløe og urolig mage har derimot vært rapportert. Det anbefales ikke å bruke TA dersom du er gravid, menn med bryst- eller prostatakreft, diabetes, hjertesykdommer, nyresykdommer, leversykdommer eller søvnapne.

Tongkat Ali og doping

Det er som kjent studier som beviser at Tongkat Ali kan øke testosteronnivåene, både i dyr og mennesker. Dersom du er en profesjonell atlet og avlegger blodprøver, lurer du antageligvis på om TA kan føre til brudd på dopingbestemmelsene. I et studie fra 2014, ønsket forskere å undersøke om TA påvirket forholdet mellom testosteron og epitestosteron, også kjent som T/E-ratio. T/E-ratio er den viktigste parameteren som undersøkes i dopinganalyser for å avdekke misbruk av testosteron. Studiet besto av totalt 13 atleter som ble delt inn i to ulike grupper. TA-gruppen tok en dose på 400mg daglig i 6 uker, og placebo-gruppen tok placebo daglig i 6 uker. Resultatene viste ingen signifikante forskjeller i T/E-ratio mellom gruppene (Chee Keong Chen et al., 2014). I et annet studie fra 2019, fant forskerne heller ingen signifikante endringer i T/E-ratio etter supplementering av 200mg daglig i 8 uker (Ralf Henkel et al., 2014). TA bryter derfor ikke med dopingbestemmelsene av den Internasjonale Olympiske Komiteen, og er trygt for bruk av profesjonelle atleter.

Er Tongkat Ali lovlig i Norge?

Nei, Tongkat Ali er ikke lovlig i Norge. Tongkat Ali er klassifisert som "ny mat" i henhold til europeiske reguleringer, noe som betyr at det ikke automatisk er godkjent for salg i Norge. "Ny mat" refererer til matvarer eller ingredienser som ikke hadde en betydelig historie med konsum innen EU før 1997. For at Tongkat Ali skal selges lovlig i Norge, må det gjennomgå en godkjenningsprosess av Mattilsynet og European Food Safety Authority (EFSA) for å vurdere sikkerheten og bestemme om det kan godkjennes for salg. Selskaper kan ikke søke om tillatelse, og alle norske aktører som selger Tongkat Ali bryter derfor loven.

Les også:
Hva er Ashwagandha?

Ashwagandha er i likhet med Tongkat Ali også en kraftig urt med flere potensielle helsefordeler. Les mer om dens påvirkning på testosteronnivåene.

Les også:
Hva er Ashwagandha?

Ashwagandha er i likhet med Tongkat Ali også en kraftig urt med flere potensielle helsefordeler. Les mer om dens påvirkning på testosteronnivåene.

Kjøpeguide for Tongkat Ali

Før du kjøper Tongkat Ali bør du tenke over følgende:

1. Er produktet non-GMO? GMO er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske sammensetningen er endret gjennom gen- eller celleteknologi (Miljødirektoratet, 2023) Norge har en restriktiv politikk når det gjelder genmodifisert mat.

2. Dobbeltsjekk hva produktet faktisk inneholder. De fleste studiene er basert på rotekstrakten av TA.

3. Tilsetningsstoffer og fyllstoff. Noen individer kan være sensitive for bestemte ingredienser.

4. Kapsler eller pulver?

5. Hvor kommer råmaterialet fra?

6. Hvilken dose inneholder kosttilskuddet? Det er viktig å vite hvor mye Tongkat Ali hver dose gir for å sikre riktig inntak.

7. Bio-tilgjengelighet: Hvor godt kroppen absorberer Tongkat Ali kan variere basert på kapsler eller pulver.

8. Pris og merkevare: Mens pris ikke alltid indikerer kvalitet, er det en god ide å undersøke merkevarens omdømme og kundeanmeldelser.

9. Allergier: For de som har følsomhet eller allergi mot bestemte stoffer, er det viktig å sørge for at produktet ikke inneholder allergener.

10. Er produktet testet av en uavhengig tredjepart? Det gir en ekstra trygghet å vite at produktet er kvalitetssikret av en nøytral part.

11. Klimavennlighet - hvor bærekraftig er produksjonen av produktet? Vurder om emballasjen er resirkulerbar eller om selskapet har noen miljøvennlige praksiser.

12. Inneholder produktet den optimale konsetrasjonen av såkalte «eurycomanone»?

13. Inneholder produktet kvikksølv over det som er tillatt for kommersielt salg?

Solaray, Tongkat Ali, 400mg, 60 veganske kapsler.

Solaray er en pålitelig aktør på markedet og oppfyller kriteriene nevnt ovenfor. Dersom du ønsker å kjøpe, kan du benytte bestillingsknappen nedenfor. Denne vil ta deg til iHerb.com, som tilbyr kjapp levering og ferdig fortolling.
 • 100% NON-GMO
 • Testet av uavhengig tredjepart 
 • Inneholder ikke spor av soya
 • Glutenfri
 • Vegan
 • Verifisert i laboratorium
4.6 rating (4825)

NOW Foods, TestoJack 300, 300 mg, 60 veganske kapsler.

NOW Foods er anerkjent for sin forpliktelse til kvalitet og er samtidig et prosgunstig alternativ. De tilbyr et bredt utvalg av produkter som varierer fra vitaminer og mineraler, til essensielle oljer og spesialtilpassede helsekostprodukter. Dersom du ønsker å kjøpe, kan du benytte bestillingsknappen nedenfor. Denne vil ta deg til iHerb.com, som tilbyr kjapp levering og ferdig fortolling.
 • 100% NON-GMO
 • Testet av uavhengig tredjepart 
 • Inneholder ikke spor av soya
 • Glutenfri
 • Vegan
 • Verifisert i laboratorium
4.5 rating (861)

Referanser

1. Shaheed Ur Rehman, Kevin Choe, & Hye Hyun Yoo. (2016). Review on a Traditional Herbal Medicine, Eurycoma longifolia Jack (Tongkat Ali): Its Traditional Uses, Chemistry, Evidence-Based Pharmacology, and Toxicology. Hentet fra https://www.mdpi.com/1420-3049/21/3/331

2. Ismail, S. B., Wan Mohammad, W. M. Z., George, A., Nik Hussain, N. H., Musthapa Kamal, Z. M., & Liske, E. (2012). Randomized clinical trial on the Use of PHYSTA freeze-dried water extract of Eurycoma longifolia for the improvement of quality of life and sexual well-being in Men. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2012. Hentet fra https://www.hindawi.com/journals/ecam/2012/429268/

3. Chee Keong Chen, Wan Mohd Xahiruddin Wan Mohamad, Foong Kiew Ooi, Shaiful Bahari Ismail, Mohamad Rusli Abdullah, & Annie George. (2014). Supplementation of Eurycoma longifolia Jack Extract for 6 Weeks Does Not Affect Urinary Testosterone: Epitestosterone Ratio, Liver and Renal Functions in Male Recreational Athletes. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4085925/

4. Shawn M. Talbott, Julie A. Talbott, Annie George, & Mike Pugh. (2013). Effect of Tongkat Ali on stress hormones and psychological mood state in moderately stressed subjects. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3669033/

5. 5. Berg, J. P. (2021). Kjønnshormonbindende globulin. Store medisinske leksikon. Hentet fra https://sml.snl.no/kj%C3%B8nnshormonbindende_globulin

6. Leisegang, K., Finelli, R., Sikka, S. C., & Panner Selvam, M. K. (2022). Eurycoma longifolia (Jack) Improves Serum Total Testosterone in Men: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials. Hentet fra https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36013514/

7. Chen, C., Ooi, F., Abu Kasim, N., & Asari, M. (2019). Effects of Eurycoma longifolia Jack supplementation combined with resistance training on isokinetic muscular strength and power, anaerobic power, and urinary testosterone: Epitestosterone ratio in young males. International Journal of Preventive Medicine, 10, 118. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6639844/

8. Chua, L. S., Mohd Amin, N. A., Neo, J. C. H., Lee, T. H., Lee, C. T., Sarmidi, M. R., & Abdul Aziz, R. (2011). LC–MS/MS-based metabolites of Eurycoma longifolia (Tongkat Ali) in Malaysia (Perak and Pahang). Hentet fra https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49335521/LC-MSMS-based_metabolites_of_Eurycoma_lo20161003-16856-fvl6k3-libre.pdf

9. Henkel, R., Wang, R., Bassett, S. H., & Chen, T. (2014). Tongkat Ali as a Potential Herbal Supplement for Physically Active Male and Female Seniors-A Pilot Study. Hentet fra https://www.researchgate.net/profile/Ralf-Henkel/publication/237098206_Tongkat_Ali_as_a_Potential_Herbal_Supplement_for_Physically_Active_Male_and_Female_Seniors-A_Pilot_Study/links/5cd3c4f9458515712e9b6a13/Tongkat-Ali-as-a-Potential-Herbal-Supplement-for-Physically-Active-Male-and-Female-Seniors-A-Pilot-Study.pdf

10. Bhat, R., & Karim, A. A. (2010). Tongkat Ali (Eurycoma longifolia Jack): A review on its ethnobotany and pharmacological importance. Food Research International, 43(3), 714-721. Hentet fra https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0367326X10000845

11. "NHI. (2021). Testosteronbehandling. Hentet fra https://nhi.no/sykdommer/mann/diverse/testosteronbehandling/

12. Holmer, B., & Woznik, P. (2023). Tongkat Ali. Hentet fra https://examine.com/supplements/tongkat-ali/

13. Leisegang, K., Finelli, R., Sikka, S. C., & Panner Selvam, M. K. (2022 Eurycoma longifolia (Jack) Improves Serum Total Testosterone in Men: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials. Hentet fra https://www.mdpi.com/1648-9144/58/8/1047

14. Kotirum, S., Ismail, S. B., & Chaiyakunapruk, N. (2015). Efficacy of Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) on erectile function improvement: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Hentet fra https://www.mdpi.com/1648-9144/58/8/1047

15. Miljødirektoratet. (2023). Genmodifiserte organismer (GMO) Hentet fra https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/gmo/genmodifiserte-organismer

Bodtip

Vitenskapelig innsikt i helseoptimalisering.
Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i våre artikler en kun for utdannings- og informasjonsmål, og er ikke ment for medisinsk rådgivning, diagnostisering eller behandling.
© 2024 Bodtip. All rights reserved.